Logo
DE UK BR CZ
Process simulation is the most effective way to discover potentials of improvement

Oblasti

Matematický popis technologických procesů v průmyslu papíru a celulózy byl již nesčetněkrát publikován. V naprosté většině případů se jedná o dílčí isolované modely. Naše simulace spojuje tyto dílčí modely do jednoho komplexního virtuálního procesu.

Jednotlivé řídící okruhy jsou ve výrobě propojeny většinou pouze materiálovými a energetickými toky. To je příčinou zdlouhavé reakce řídicích systémů. Simulace napojuje tyto řídicí okruhy na virtuální proces, který umožňuje okamžitou reakci na rušivé vlivy bez časové prodlevy, vždy správným směrem a s potřebnou intenzitou.

Simulace výrazně zvýší kvalitu řízeni, zlepší dlouhodobě kvalitu výrobku a standardizuje průběh procesu. Toto vede automaticky k redukci specifických spotřeb jak energií, tak i chemikálií a zároveň významně zvyšuje nárůst výroby.

Simulace byla použita, jako nástroj pro analýzu procesů a testování mezních hodnot řídicích algoritmů v následujících oblastech:

  • Sušení celulózy

  • Sušení papíru

  • Natíraní papíru

  • Vodní hospodářství

  • Diskontinuální vaření celulózy