Logo
DE UK BR CZ
Process simulation is the most effective way to discover potentials of improvement

Natírací Stroj

Také sušení natíraných papírů, jako část papírenské technologie, je vysoce náročné na energii. Virtuální natírací stroj je nástroj pro zkoumání účinku energie použité na sušení povrchové vrstvy. Teplota povrchové vrstvy, vlhkost vrstvy, rychlost odpařování, pozice ve které se povrchová vrstva uzavře, výparná energie a další technologické parametry procesu sušení jsou simulovány a zobrazeny. Proces sušení nátěru se stane podstatně transparentnější v porovnání se současně dostupnými informacemi.

Virtuální sušící stroj simuluje spotřebu energií nejen jako funkci odpařující se vody, ale především jako výsledek způsobu provozování jednotlivých zařízení.  Vysoká teplota v Air Foil umožňuje vyšší vlhkostní zatížení vzduchu, což vede ke snížení objemu čerstvého vzduchu a tím ke snížení spotřeby energie k jeho zahřátí. Využití odpadního vzduchu z IR zařízení povede k další redukci celkove spotřeby energie. Příspevek k sušení z pasivních prostorů je možno zvýšit nízkou vlhkostí okolního vzduchu.

Zejména v případě přestavby, virtuální stroj dává jasný obraz výsledků přestavby representující výkon nové konfigurace. Varianty přestavby je snadné vygenerovat a přezkoušet. Přesnost simulovaných hodnot je obvykle v rozsahu přesnosti měřící instrumentace. Tento nástroj šetří vývojový čas, ohraničuje riziko záruky a vytváří dobrý základ pro diskusi o celém projektu.

Naše společnost CF ProcSim GmbH vyvinula pro firmu  IRCON AB systém pro generování libovolných konfigurací nátěrových strojů. Uživatel vygeneruje během několika minut nejen jakoukoliv sestavu sušících zařízení, ale i recepturu nátěru pomocí knihovny standartu. Priklad1, příklad 2 a příklad3 znázorňují praktické použití tohoto systému. Viz také potvrzení od firmy Ircon AB.