Logo
DE UK BR CZ
Process simulation is the most effective way to discover potentials of improvement

Energetické úspory

Náklady na energii mohou být snadno redukovány!


Tříletý výzkumný projekt realizovaný na Technické Univerzitě Graz ve spolupráci s CF Consulting Fisera (nyni CF Procsim GmbH) byl zaměřen na úsporu energií na 4-řech Papírenských strojích.

Projekt analyzoval všechny podstatné materialové a energetické toky. Technické paranetry jednotlivých zařizení byly podrobeny analytickému rozboru za použiti virtuálního sušícího procesu. Projekt odhalil velký potenciál energetických úspor až do šesti procent v následujících oblasten:

  • Rekuperace odpadního tepla
  • Oblast parokondenzátu
  • Cirkulace vzduchu v oblasti krytu papírenského stroje
  • Vysokoúčinnostné sušící kryty
  • IR sušící zařizení

Znalost distribuce energie je základním předpokladem pro hledání jejich úspor. Více než stoletá pomůcka "Sankey diagram" poskytuje přehlednou představu o materialových a energetických tocích, ale bohužel jen zřídka je používána. Sankey diagram je velmi užitečný přístup jak tuto distribuci energie zobrazit. Efektivní energii a ztráty lze velmi snadno odvodit pro každý výrobní program pomocí virtuálního procesu. Rovněž i změny strojního zařízení se okamžitě projeví v automaticky odvozeném Sankey diagramu. Virtuální stroj poskytuje nejen důležité informace ze sušícího procesu, ale současně zobrazuje tak obtížnou oblast procesu jako je odvodněni v lisové části.

Vytvořte virtuální papírenský stroj a nechte ho analyzovat virtuální proces sušení a automaticky odvozovat distribuci energií pomocí Sankey diagramů

               

                                                            Rozhraní k virtuálnímu papírenskému stroji