Logo
DE UK BR CZ
Process simulation is the most effective way to discover potentials of improvement

Sušení Papíru

Většina papírenských strojů byla několikrát inovována s důrazem na zvýšení produkce pričemž na rekuperaci odpadního tepla nebyl kladen mnohdy odpovídající důraz . TU Graz spolu s CF ProcSim GmbH (dříve CF Consulting Fisera) provedla tříletý výzkumný projekt na čtyřech rakouských papírenských strojích. Úlohou naši společnosti v tomto projektu bylo dodat kompletní technologickou simulaci těchto strojů.

Během projektu byl kladen velký důraz na přesnost simulovaných výsledků. Jejich přesnost byla obvykle v rozsahu přesnosti měření a laboratorních metod. Signifikantní potenciál úspor energií byl potvrzen u všech čtyř strojů až do výše šesti procent (Reference / Publikace).

Rigorozní (first principal) model procesu sušení je základem pro virtuální papírenský stroj. Tento virtuální stroj byl použit nejen pro zkoumání potenciálu na úsporu energie, ale také pro testování inovačních plánů. Simulované výsledky "modernizovaného" virtuálního stroje daly velmi realistický obraz o výsledcích po inovaci. Přestavba PS Lenzing

Virtuální stroj připojen on-line k řídícímu systému DCS nabízí uživateli nespočetné množství soft senzorů. Simulované procesní proměnné mohou být přímo zobrazeny na obrazovkách operátorů jako skutečná měření. Nákladná instrumentace, nepřístupná montážní místa, nebo obtižné okolní podmínky lze eliminovat pomocí paralelního virtuálního procesu. Tím se stane proces ve srovnání se standardními informacemi výrazně transparentnější.  Příklad 1 ukazuje uživatelský interface k virtuanímu papírenskému stroji a příklad 2 znázorňuje simulované podélné profily z virtualního sušícího procesu. Příklad 3 shrnuje několik deteilních pohledů do virtuálního papírenského stroje.

Podrobnosti v: Konstrukce a vlastnosti virtuálního papírenského stroje.

Virtuální technologie výrazně zefektivní přestavby a inovace papírenských strojů

Virtuální technologie výrazně sníží spotřebu páry: optimalisace kritických oblastí na papírenském stroji