Logo
DE UK BR CZ
Process simulation is the most effective way to discover potentials of improvement

Sušení celulózy

Sušení celulózy je z technologického hlediska relativně jednoduchý proces. Jeho náročnost spočívá v přesném řízení z důvodu dlouhých časových prodlev a vysoké spotřeby energií. Při větších změnách produkce je z důvodu dlouhých časových prodlev automatické řízeni přepnuto do manuálního módu. Proto každé i relativně malé zlepšení automatického řízení představuje velký potenciál nárůstu zisku.

Virtuální proces sušení celulózy (rigorózní model reálného sušáku) je využíván jako testovací zařízení pro vyhodnocení výsledků řídicího algoritmu za účelem vyvarovat se odchylek v reálném procesu. Tento způsob řízení umožní zvýšeni produkce, sníží specifickou spotřebu energií a významně sníží produkci výmětu.

Výsledky simulovaného procesu jsou všeobecně velmi podobné reálnému procesu. Samozřejmě virtuální sušák zahrnuje všechny podstatné procesy, které umožňují neomezený počet soft senzorů. Simulované proměnné jako vlhkost vzduchu v krytu sušáku, obsah sušiny za lisy, povrchová teplota celulózy v jednotlivých místech sušáku a další významné procesní hodnoty mohou být zobrazeny na obrazovce operátora v podobě naměřených hodnot a tak zvýšit přehlednost celého procesu.

Vývojové oddělení firmy Voith v Brazílii vyvinulo nový vertikální sušák celulózy. Tento vývoj byl od samého počátku podporován naší společností CF Procsim GmbH (dřive Consulting Fisera). Naše společnost ve spolupráci se specialisty firmy Voith vyvinula simulátor sušicího procesu, který umožňuje konfiguraci sušáku v několika minutách za pomoci několika kliků myší při použití knihovny standardních modelů.  Příklad1 znázorňuje design mód a příklad2 ukazuje simulační použití tohoto systému. Viz také potvrzení od firmy Voith.