Logo
DE UK BR CZ
Process simulation is the most effective way to discover potentials of improvement

Společnost

Knowhow naši společnosti CF ProcSim GmbH je založeno na třicetiletých zkušenostech z půmyslu papíru a celulózy v oblastech:

  • Řízení procesů

  • Matematiké formulovaní technologických procesů

  • Formulovaní virtualních procesů

  • Formulovaní hiararchických struktur pro operativní  řízení výroby (mill wide information and control systems)

  • Vodní hospodářství

  • Efektivní řízení rovnováhy mezi výrobou páry a její spotřebou v parních sítích

Zkušenosti ukazují,  že strojní zařizení  jsou schopna reagovat jak po mechanické tak i po technologické stránce podstatně rychleji na změny ve výrobě, než to umožnují současné řídící systémy.  Nebezpečí destabilisace pracovního bodu z důvodu dlouhé časové prodlevy vede automaticky k dlouhým reakčním časům u naprosté většiny řídicích systémů.

Naše společnost CF ProcSim GmbH vyřešila tuto konfliktní situaci pomocí silumace. Základní myšlenkou je vytvoření virtuálního procesu tak, aby řídící uloha mohla byt řešena ve virtualní budoucnosti s následným použitím výsledků této simulace v reálném procesu. Toto řešení odstraní časovou prodlevu a významě urychlí reakci řídících systemů při současném zachování kvality výrobku.